Vad är Living Labs?

Living Labs är ett sätt att göra forskning där kunskap produceras genom experiment i verkliga situationer och platser. På svenska kallas ansatsen ibland för verklighetslabb eller verklighetslaboratorium. Andra närbesläktande begrepp är testbädd (se även Swedish Testbeds och Testbädd Sverige) och demonstrationsmiljö - eller det övergripande begreppet experimentmiljö. Det Europeiska nätverket för Living Labs (European Network … Fortsätt läsa Vad är Living Labs?

Vad är NAP?

Nudging och deltagandeprocesser för hållbara livsstilar NAP undersöker hur stadsplanering kan främja hållbara livsstilar med fokus på två policyverktyg: nudging och medborgardeltagande. Nudging är en metod för beteendeförändring där man ‘knuffar’ människor i riktning mot mer hållbara eller hälsosamma beteenden genom förändringar i deras fysiska eller digitala miljö. Medborgardeltagande bygger istället på ett aktivt och … Fortsätt läsa Vad är NAP?